Agustiyanta Raih Gelar Doktor dalam Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Keolahragaan UNS

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Keolahragaan Fakultas Keolahragaan UNS kembali menyelenggarakan ujian terbuka promosi Doktor dengan promovendus Agustiyanta pada Jumat 17 Februari 2023 yang diselenggarakan secara luring di Aula Fakultas Keolahragaan UNS. Agustiyanta merupakan doktor ke-13 yang diluluskan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Keolahragaan UNS dan Doktor ke-919 yang diluluskan UNS. Ujian terbuka ini dipimpin oleh Wakil Rektor 1 UNS Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S selaku ketua dewan penguji, Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku promotor, Prof.Dr. Muchsin Doewes, dr.,AIFO, selaku Ko-Promotor I dan Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd selaku Ko-Promotor II

Agustiyanta berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “PENGARUH FREKUENSI DAN INTERVAL LATIHAN BOTELI SERTA PANJANG LENGAN TERHADAP KETERAMPILAN RELLY GROUNDSTROKE FOREHAND TENIS LAPANGAN” 

;